Kancelaria Radców Prawnych Michał Hintertan Maciej Hintertan prowadzona jest w formie spółki cywilnej, utworzonej przez radców prawnych z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem nabytym zarówno w trakcie prowadzenia kancelarii jak i wcześniejszego orzekania w sądzie i pracy w banku.


Doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych instytucjach zajmującymi się stosowaniem i wykładnią prawa, pozwala na rzetelne zajęcie się praktycznie każdym problemem z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego , prawa pracy, administracyjnego bankowego, handlowego i upadłościowego itp. Nasza Kancelaria, jako jedyna z byłego województwa suwalskiego, została kilkukrotnie zamieszczona w rankingu Rzeczpospolitej największych kancelarii w Polsce.Pracownicy naszej Kancelarii tworzą zgrany i doświadczony zespół, pozwalający w każdej chwili zająć się Państwa sprawą i udzielić wyczerpujących informacji, składający się z trzech radców prawnych oraz czworga asystentów w tym również osób z wyższym wykształceniem prawniczym i odbywających aplikację radcowską .
Ponadto, Kancelaria nasza współpracuje z kilkoma kancelariami adwokackimi i radcowskimi, nie tylko z terenu Suwałk, lecz także w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Ełku i Augustowie.

Dysponujemy nowocześnie urządzonym lokalem o pow. ok. 100 m2, położonym w centrum Suwałk, wyposażonym we wszelkie nowoczesne urządzenia i salę konferencyjną. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w siedzibie Kancelarii w godzinach od 8:30 do 15:30. Można z nami skontaktować się również telefonicznie, za pomocą faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Radca Prawny
Powiększenie

Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone w celu ochrony.


Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania. (Kodeks Etyki Radcy Prawnego)
Prawo upadłościowe - geneza
Powiększenie
Do czasu wejścia w życie ustawy z 2003 roku problematykę prawa upadłościowego i naprawczego w polskim systemie prawnym regulowały między innymi następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe;
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym.
Po transformacji ustrojowej w Polsce, w związku z unowocześnieniem się obrotu gospodarczego dostrzeżono potrzebę uchwalenia nowej, kompleksowej regulacji tej dziedziny prawa. Oba rozporządzenia z okresu międzywojennego były wielokrotnie nowelizowane i posługiwały się dawną terminologią, niedostosowaną do systemu prawnego w Polsce.