Kancelaria Radców Prawnych


Każda powierzona nam sprawa traktowana jest przez nas indywidualnie. Stąd też wysokość honorarium za wykonaną usługę ustalana jest indywidualnie.


Wysokość honorarium zależy w szczególności od:

 1. stopnia skomplikowania sprawy,
 2. nakładu pracy,
 3. ewentualnych wydatków.
W sprawach sądowych, opieramy się na stawkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r.

Przy zleceniu prowadzenia sprawy pobierana jest zaliczka, zaś w przypadku wygrania sprawy sądowej w 100%, kosztami naszego wynagrodzenia obciążana jest strona przegrywająca, tak więc często się zdarza, że nasz Klient w rezultacie ponosi jedynie niewielkie koszty kancelaryjne.

Przykładowe stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł - 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 270 zł;
 3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł;
 4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł;
 5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł,
 6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5.400 zł.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

 1. o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - 50% stawki obliczonej na podstawie wartości przedmiotu zasiedzenia,
 2. o rozgraniczenie - 720 zł,
 3. dotyczących służebności - 480 zł,
 4. o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 240 zł,
 5. o zniesienie współwłasności - stawkę obliczoną na podstawie wartości udziału współwłaściciela.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

 1. z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego - 3.600 zł,
 2. rejestracji spółki - 2.400 zł,
 3. rejestracji spółdzielni - 2.400 zł,
 4. innych rejestracji - 1200 zł,
 5. zmiany w rejestrze - 720 zł.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

 1. przed sądem okręgowym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 75% stawki minimalnej,
 2. przed sądem apelacyjnym - 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% stawki minimalnej,

Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:

 1. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% stawki minimalnej,
 2. za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej - 75% stawki minimalnej.