Radca Prawny


Powiększenie
Radca prawny Michał Hintertan - urodzony w 1968 r. Studia prawnicze ukończył w 1992 r. W latach 1992-2000 pracował w bankowości między innymi jako dyrektor d.s. komercji był odpowiedzialny za działalność sprzedażową zarządzając ok. 30 pracownikami zatrudnionymi w oddziale i 5 filiach. Brał udział w wielu szkoleniach z zakresu windykacji, oceny ekonomicznej firm, analizy projektów inwestycyjnych, marketingu, umiejętności zarządzania i negocjacji. W latach 1998-2002 jako reprezentant Ministra Skarbu Państwa v-ce przewodniczący rad nadzorczych dwóch spółek ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Równolegle w latach 1994-1997 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku zaś po złożeniu egzaminu został wpisany na listę radców prawnych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy z dn. 29 lipca 2022 r. został odznaczony Krzyżem Wolności  i Solidarności.

Radca prawny od 1998 r. prowadząc kancelarię prawniczą między innymi:

  • reprezentował klientów w licznych procesach sądowych z zakresu prawa zobowiązań, spraw spadkowych prawa nieruchomości, prawa pracy itp.,
  • doradzał przy zakładaniu, przekształceniu, łączeniu i likwidacji spółek jak również rozliczeniach i podziale majątku po ich likwidacji,
  • opracowywał umowy, regulaminy, statuty i inne dokumenty niezbędne w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, pracodawców i organizacji,
  • nadzorował dochodzenie należności w trakcie licznych procesów sądowych a po ich skutecznym zakończeniu egzekwowanie w drodze postępowania komorniczego,
  • uczestniczył w negocjacjach zmierzających do ugodowego załatwienia sporu, reprezentował klientów przed sądami polubownymi,
  • kompleksowo obsługiwał procesy dochodzenia i odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód komunikacyjnych, wypadków utraty zdrowia lub śmierci,
  • obsługiwał w ramach stałej umowy spółki prawa handlowego (w tym banki), indywidualnych przedsiębiorców, stowarzyszenia, państwowe jednostki organizacyjne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina, związek gmin) oraz osoby fizyczne.