Radca Prawny


Powiększenie
Radca prawny Michał Hintertan - urodzony w 1968 r. Studia prawnicze ukończył w 1992 r. W latach 1992-2000 pracował w bankowości między innymi jako dyrektor d.s. komercji był odpowiedzialny za działalność sprzedażową zarządzając ok. 30 pracownikami zatrudnionymi w oddziale i 5 filiach. Brał udział w wielu szkoleniach z zakresu windykacji, oceny ekonomicznej firm, analizy projektów inwestycyjnych, marketingu, umiejętności zarządzania i negocjacji. W latach 1998-2002 jako reprezentant Ministra Skarbu Państwa v-ce przewodniczący rad nadzorczych dwóch spółek ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Równolegle w latach 1994-1997 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku zaś po złożeniu egzaminu został wpisany na listę radców prawnych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy z dn. 29 lipca 2022r. został odznaczony Krzyżem Wolności  i Solidarności.

Radca prawny od 1998 r. prowadząc kancelarię prawniczą między innymi:

  • reprezentował klientów w licznych procesach sądowych z zakresu prawa zobowiązań, spraw spadkowych prawa nieruchomości, prawa pracy itp.,
  • doradzał przy zakładaniu, przekształceniu, łączeniu i likwidacji spółek jak również rozliczeniach i podziale majątku po ich likwidacji,
  • opracowywał umowy, regulaminy, statuty i inne dokumenty niezbędne w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, pracodawców i organizacji,
  • nadzorował dochodzenie należności w trakcie licznych procesów sądowych a po ich skutecznym zakończeniu egzekwowanie w drodze postępowania komorniczego,
  • uczestniczył w negocjacjach zmierzających do ugodowego załatwienia sporu, reprezentował klientów przed sądami polubownymi,
  • kompleksowo obsługiwał procesy dochodzenia i odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód komunikacyjnych, wypadków utraty zdrowia lub śmierci,
  • obsługiwał w ramach stałej umowy spółki prawa handlowego (w tym banki), indywidualnych przedsiębiorców, stowarzyszenia, państwowe jednostki organizacyjne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina, związek gmin) oraz osoby fizyczne.

Kancelarię prowadzi razem ze swoim bratem w formie spółki cywilnej, kontakt z Radcą Prawnym Michałem Hintertan pod numerem telefonu 608 678 257.