Radca Prawny


Powiększenie
Radca prawny Maciej Hintertan - urodzony w 1969 roku. Studia prawnicze ukończył w 1993 roku. Bezpośrednio po nich - pracował w Urzędzie Skarbowym w Augustowie jako inspektor kontroli podatkowej oraz osoba prowadząca sprawy karno - skarbowe. W latach 1994 - 1996 odbył etatową aplikację sądową w Sądzie Rejonowym w Suwałkach, zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym. Po aplikacji, przyjęty na asesurę sądową początkowo w Sądzie Rejonowym w Ełku, a następnie od kwietnia 1997 roku ponownie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach.

Początkowo orzekał w sprawach karnych, cywilnych i z prawa pracy, a od kwietnia 1998 roku w sprawach gospodarczych i upadłościowych. We wrześniu 1998 roku otrzymał mianowanie na sędziego. W Wydziale Gospodarczym pełnił kolejno funkcje Kierownika Sekcji ds. Rejestrowych (poprzedniczka Krajowego Rejestru Sądowego), a od 2000 roku Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego. W tym okresie, zdobył ogromną praktykę z zakresu spraw gospodarczych i upadłościowych, pełniąc niejednokrotnie funkcję sędziego komisarza. Jako sędzia - patron, przyczynił się do wykształcenia wielu osób, będących obecnie sędziami. Zajmował się również działalnością dydaktyczną jako wykładowca prawa cywilnego i handlowego na Wyższej Szkole Suwalsko Mazurskiej w Suwałkach, wykładowca prawa konstytucyjnego na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, a także jako wykładowca prawa cywilnego, podatkowego i handlowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Oprócz przekazywania zdobytych wiadomości, cały czas dokształcał się na licznych szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym na Podyplomowym Studium Dla Sędziów i Prokuratorów z zakresu prawa gospodarczego. Był też jednym z założycieli Krajowego Stowarzyszenia Sędziów Komisarzy oraz członkiem Komisji Rewizyjnej tego stowarzyszenia.

W maju 2006 roku zrezygnował z dalszej kariery sądowniczej na rzecz obsługi osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianych spraw cywilnych i gospodarczych. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2006 roku wpisany został na listę radców prawnych. Jako radca prawny, prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców oraz:

  • reprezentuje klientów w licznych procesach sądowych z zakresu prawa majątkowego, w tym zobowiązań, spadkowego, nieruchomości, itp.,
  • przygotowuje projekty umów, regulaminów, statutów, itp.,
  • kompleksowo prowadzi sprawy rejestrowe spółek i stowarzyszeń, w tym dotyczące zmian umów, organów, udziałowców,
  • zajmuje się dochodzeniem należności i ich ściąganiem w ramach postępowań komorniczych,
  • obsługuje przedsiębiorców w zakresie prawa upadłościowego, w tym przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości oraz zgłoszenia wierzytelności,
  • prowadzi obsługę podmiotów leczniczych, w tym w zakresie umów z NFZ,
  • świadczy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych, wypadków utraty zdrowia lub śmierci.

Kancelarię prowadzi razem ze swoim bratem w formie spółki cywilnej, kontakt z Radcą Prawnym Maciejem Hintertan pod numerem telefonu 606 280 987.